IMPI's ADVENTURES

 

Reisadviezen

 

Op de website van het ministerie van buitenlands zaken kun je de reisadviezen per land vinden. Wij hebben op 15 september 2009 van alle landen waar we doorheen komen het reisadvies gekopieerd en dit nemen we mee. Thuis zal iemand regelmatig kijken of er iets wijzigd. Hierbij een overzicht van alle adviezen op 15 september 2009:

 

Reisadvies op volgorde van binnenkomst:

Reisadvies Marokko 2

Reisadvies Mauritanië 3

Reisadvies Senegal 4

Reisadvies Gambia 2

Reisadvies Mali 3

Reisadvies Burkina Faso 3

Reisadvies Togo 2

Reisadvies Benin 2

Reisadvies Nigeria 3

Reisadvies Niger 4

Reisadvies Tsjaad 6

Reisadvies Kameroen 3

Reisadvies Gabon 5

Reisadvies Republiek Congo 2

Reisadvies Angola 3

Reisadvies Namibië 2

Reisadvies Botswana 2

Reisadvies Zuid Afrika 2

Reisadvies Swaziland 2

Reisadvies Mozambique 2

Reisadvies Malawi 1

Reisadvies Tanzania 2

Reisadvies Kenia 4

Reisadvies Uganda 3

Reisadvies Rwanda 4

Reisadvies Burundi 5

Reisadvies Zambia 1

Reisadvies Zimbabwe 2

 

Reisadvies per klasse:

Reisadvies Malawi 1

Reisadvies Zambia 1

Reisadvies Marokko 2

Reisadvies Gambia 2

Reisadvies Togo 2

Reisadvies Benin 2

Reisadvies Republiek Congo 2

Reisadvies Namibië 2

Reisadvies Botswana 2

Reisadvies Zuid Afrika 2

Reisadvies Swaziland 2

Reisadvies Mozambique 2

Reisadvies Tanzania 2

Reisadvies Zimbabwe 2

Reisadvies Mauritanië 3

Reisadvies Mali 3

Reisadvies Burkina Faso 3

Reisadvies Nigeria 3

Reisadvies Kameroen 3

Reisadvies Angola 3

Reisadvies Uganda 3

Reisadvies Senegal 4

Reisadvies Niger 4

Reisadvies Kenia 4

Reisadvies Rwanda 4

Reisadvies Gabon 5

Reisadvies Burundi 5

Reisadvies Tsjaad 6

 

Reisadvies per land:

Reisadvies Marokko 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 5 juni 2009.

Nog steeds geldig op 15 september 2009.

In dit reisadvies is de rubriek 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In verband met de huidige situatie in Marokko en het Midden-Oosten, de aanslagen (op toeristisch attractieve oorden) in de wereld en de steeds dreigender vorm van globaal terrorisme, wordt u geadviseerd in Marokko extra waakzaam te zijn.

Bij een eventueel toeristisch bezoek aan een aantal interessante steden, de hoofdstad Rabat en badplaatsen, wordt - ondanks mogelijk zichtbare aanwezigheid van lokale veiligheidsmaatregelen - aangeraden extra waakzaam te zijn.

Actualiteiten

In Marokko komt hondsdolheid (rabiës) voor. Er hebben zich verscheidene gevallen van hondsdolheid - o.a. bij toeristen - voorgedaan.

Algemeen

Indien u van Marokko naar Mauritanië reist, wordt u aangeraden een visum voor Mauritanië bij de ambassade van Mauritanië in Brussel aan te vragen. Hiermee voorkomt u dat u ter plekke te veel moet betalen. Zie ook het reisadvies voor Mauritanië.

De kwaliteit van de medische voorzieningen buiten de grote steden is pover.

Het rijgedrag in Marokko laat te wensen over, waardoor een verhoogd risico op ongelukken bestaat.

In verband met gevaar voor drugssmokkel dient u bijzonder voorzichtig te zijn als u tijdens de reis naar Marokko of tijdens de oversteek vanuit Spanje wordt benaderd met het verzoek een pakje mee te nemen, of even op te passen op een stuk bagage.
De strafmaat in Marokko voor drugssmokkel is aanzienlijk hoger dan in Nederland.

Net als in Nederland worden in Marokko seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Marokko kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Marokko geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Op 11 en 14 april 2007 hebben zich tijdens antiterreuracties van de politie te Casablanca vijf zelfmoordterroristen opgeblazen. Bij de eerste actie is een politieman om het leven gekomen.
Op 11 maart 2007 vond te Casablanca een bomaanslag (zelfmoordactie) plaats. Hierbij is een dode en een klein aantal gewonden gevallen.

De kans op terroristische aanslagen is ‘wereldwijd’ toegenomen, zo ook in Marokko. U wordt daarom aangeraden extra waakzaam te zijn en grote groepen mensen en demonstraties te mijden.

Zware criminaliteit

U dient zich ervan bewust te zijn dat u, op volkomen onverwachte momenten, benaderd kunt worden door personen die u op slinkse en geraffineerde wijze vragen mee te werken aan grensoverschrijdende smokkel van zowel drugs als mensen. Op beide vormen van smokkel staan hoge vrijheidsstraffen gecombineerd met zeer hoge boetes.

Onveilige gebieden

Indien u van Marokko naar Mauritanië en vice-versa wilt reizen, dient u de kustroute te volgen die loopt door de Westelijke Sahara van Laayoune via Dhakla naar Noadhibou (Mauritanië). Onder geen beding mag van deze reisroute worden afgeweken, omdat in dit gebied mijnenvelden zijn.
Daarnaast is het raadzaam, indien u gaat reizen per auto of motor in de zuidelijke grensgebieden met Algerije en Mauritanië, zich goed te informeren over de meest recente ontwikkelingen in deze regio’s vanwege de terreurdreiging.

Daar de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara internationaal niet wordt erkend en Nederland ter plaatse geen diplomatieke vertegenwoordiging heeft, kan in dit gebied maar beperkte bijstand worden verleend aan Nederlanders in nood.

 

Reisadvies Mauritanië 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 11 augustus 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Mauritanië kan met uitzondering van bepaalde gebieden (zie onder ‘onveilige gebieden’) worden gereisd. Aangeraden wordt in het hele land waakzaam te zijn

Actualiteiten

Generaal Aziz die op 6 augustus 2008 een staatsgreep heeft gepleegd is op 18 juli 2009 gekozen als president. De verkiezingen zijn tot stand gekomen als uitvloeisel van lange onderhandelingen tussen Aziz en de oppositie, vastgelegd in het Akkoord van Dakar dat eind juni is getekend. Hiermee is vooralsnog een einde gekomen aan een jaar politieke instabiliteit.

Begin juli 2009 is in Noaukchott een Amerikaanse ontwikkelingswerker vermoord, nadat een poging tot ontvoering is mislukt. Deze aanslag is opgeëist door eenheden gelieerd aan Al Qaïda in de Maghreb (AQIM). Deze aanslag volgt op meerdere incidenten in 2008.

Op 8 augustus is voor het eerst in de geschiedenis van Mauritanië een zelfmoordaanslag gepleegd. Een man bracht zichzelf tot ontploffing buiten de compound van de Franse ambassade.

U wordt aangeraden eventuele demonstraties en politieke bijeenkomsten te mijden.

Algemeen

Reizigers wordt geadviseerd vóór vertrek naar Mauritanië de plaatselijke GGD of reiskliniek te raadplegen over eventuele benodigde vaccinaties. Meer informatie kunt u vinden op de websites www.travelclinic.com , www.lcr.nl en www.who.int. De gezondheidsvoorzieningen in Mauritanië zijn zeer precair. Alleen in Nouakchott en Nouadhibou zijn ziekenhuizen met benodigde apparatuur.

Een visum is verplicht voor Mauritanië. U dient uw visum voorafgaand aan de reis aan te vragen bij de ambassade van Mauritanië in Brussel. Dit kunt u niet bij binnenkomst aan de grens regelen. Indien u van plan bent per auto te reizen, is het tevens van belang om over een geldende internationale verzekering te beschikken. Onderweg zijn meerdere controlepunten van zowel de politie als douane. Deze controles zijn vooral gericht op drugs en alcohol.

In Mauritanië worden creditcards niet geaccepteerd buiten de internationale hotels in Nouakchott. Op dit moment zijn er evenmin pinautomaten aanwezig. Het is dus belangrijk om voldoende contant geld mee te nemen.

Net als in Nederland worden in Mauritanië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Mauritanië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Mauritanië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Zie de rubriek ‘Actualiteiten’.

Zware criminaliteit

Geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden

Het wordt ten zeerste ontraden om in het gebied ten oosten van de lijn Oulata – Tichit – Ouadane – Zouerate te reizen, omdat daar overvallen plaatsvinden. Daarnaast bevinden zich in het gebied meerdere mijnenvelden. Indien u zich toch in dit gebied begeeft, bent u verplicht dit te melden aan de lokale autoriteiten.

De enige veilige grensovergang van de Westelijke Sahara naar Mauritanië is de weg naar Nouadhibou. Ontraden wordt via een andere route te reizen. In geen geval dient u deze weg te verlaten.

In bepaalde delen van Nouakchott, met name aan de kust, dient u voorzichtig te zijn in verband met mogelijke berovingen. Het is niet verstandig zich alleen - zeker niet na zonsondergang - in deze zones te begeven.

Buiten Nouakchott is het aan te bevelen met minimaal twee voertuigen te reizen en voldoende water, voedsel en brandstof mee te nemen. Het is verstandig gebruik te maken van een lokale gids.

Van Nouadhibou naar Nouakchott is het raadzaam alleen in konvooi te reizen. De nieuwe weg tussen Nouadhibou en Nouackchott is gereed. De oude weg die deels over het strand gaat, is deels alleen begaanbaar bij eb, en alleen met gebruik van een 4x4 auto. Alleen op de nieuwe weg is halverwege een hulp- en bevoorradingspost (met benzine, eten en drinken en onderdelen) aanwezig

Laatst aangepast: 11 augustus 2009

 

Reisadvies Senegal 4

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op 4 september 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In de Casamance worden alle niet-essentiële reizen in de regio Ziguinchor ontraden. Reizen over de weg ten westen van Kolda wordt tevens ontraden. In het algemeen wordt aangeraden in de Casamance de geasfalteerde wegen niet te verlaten.

Actualiteiten

De spanning in de Casamance, met name in de regio Ziguinchor, is de afgelopen periode toegenomen door confrontaties tussen het Senegalese leger en de rebellen (MFDC, Mouvement des Forces Democratiques de la Casamance). Alle niet-essentiële reizen in de regio Ziguinchor worden derhalve ontraden. Toename van gewapende overvallen heeft geleid tot instelling van avondklok op de wegen N4 en N5. Er is een aanhoudend gevaar door landmijnen.

Zie voor meer informatie over de gewapende overvallen in deze regio de rubriek “Zware criminaliteit”.

Hoewel het aantal slachtoffers de laatste jaren is afgenomen, blijven de landmijnen in de Casamance slachtoffers maken. U wordt aangeraden de geasfalteerde wegen niet te verlaten.

Algemeen

Het autoverkeer is in Senegal zeer onveilig, o.a. door de slechte staat van wegen en voertuigen. Na het invallen van de duisternis nemen de gevaren sterk toe.

Zowel in steden als daarbuiten worden voertuigen veelvuldig door de verkeerspolitie aangehouden, formeel voor controle van de identiteitsbewijzen en dergelijke, maar in veel gevallen om een bijverdienste te creëren.

In bepaalde wijken van de hoofdstad Dakar, evenals in en rondom toeristische plaatsen is het raadzaam om waakzaamheid te betrachten voor diefstal, waarbij allerlei inventieve trucjes worden toegepast. Ook dient rekening te worden gehouden met opdringerige verkopers. Het is tevens aan te bevelen vooraf goede afspraken te maken met taxichauffeurs over de ritprijs en in contante lokale valuta af te rekenen.

Geadviseerd wordt om manifestaties en/of (politieke) bijeenkomsten te vermijden.

Homoseksuele handelingen zijn bij wet verboden in Senegal. U wordt aangeraden uw homoseksuele geaardheid niet in het openbaar te tonen en uiterst voorzichtig te zijn bij het aangaan van contacten van dien aard met Senegalezen.

Net als in Nederland worden in Senegal seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Senegal kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Senegal geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Wegens het voorlopig afschaffen van het recht om Senegal in te reizen per auto met een “Carnet ATA” of “Carnet de Passage”, wordt een andere regeling toegepast voor reizigers die met de auto het land willen binnen komen. Bij de grens wordt een “Passavant de Circulation” aan toeristen en niet in Senegal verblijvende personen uitgereikt. Dit document heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, en kan twee maal verlengd worden met 15 dagen. Indien u langer dan 40 dagen met uw auto in Senegal wilt verblijven, vraagt u dan een “Autorisation d’Admission Exceptionnelle” van drie maanden aan bij de douane in Dakar, via een transitbureau. U bent verplicht uw auto weer het land uit te rijden voor afloop van die periode, of hem in te voeren, indien de wagen voldoet aan het decreet no. 2001-72 van 26 januari 2001, betreffende de invoer van gebruikte voertuigen, fietsen, en motorfietsen (ouderdomslimiet : de invoer van auto’s ouder dan 5 jaar is niet toegestaan).

Wilt u in Senegal reizen met een voertuig dat ouder is dan 5 jaar, dan gelden andere regels en wordt u geadviseerd contact op te nemen met de douane om goed geïnformeerd de reis te kunnen aanvangen:
Direction des Douanes, 8-10 Allées Robert Delmas
Directeur des Etudes et de la Législation
B.P. 4033 -  Dakar
Telefon  : +221 33 889 74 74/07 ; Fax : +221 33 821 44 84
E-mail :
spdgd@douanes.sn, Website : www.douanes.sn

Reist u in groepsverband, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met de dossierhouder bij de “Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme”, die als speciale taak heeft om reizen in groepsverband in goede banen te leiden:
Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme (ANPT)
Almadies – Dakar
Telefoon : +221 33 869 59 80 ; Fax : +221 33 869 59 84; Website :
www.anpt.sn

Gezondheidssituatie
 
Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Senegal wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites
www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

Voor algemene nuttige reistips wordt geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

’s Nachts komen met enige regelmaat gewapende overvallen voor op de hoofdwegen, hoofdzakelijk in het centrale en oostelijke gedeelte van Senegal, rond Tambacounda en Matam. In de Casamance regio vinden ook overdag overvallen plaats. Recent is in deze regio een toename van gewapende overvallen waar te nemen.

Onveilige gebieden

Gezien de recente toename van confrontaties tussen het Senegalese leger en de rebellen in de Casamance, met name in de regio Ziguinchor, worden alle niet-essentiële reizen in deze regio ontraden.

Toename gewapende overvallen heeft geleid tot instelling van avondklok op de wegen N4 en N5. Ook overdag wordt sterk ontraden om deze verbindingswegen te gebruiken:
1. N4: Ziguinchor- Banjul,
2.
N5: de ‘trans Gambia’ die Ziguinchor verbindt met Senoba en Kaolack.

In de Casamance regio wordt reizen over de weg ten westen van Kolda eveneens ontraden. In het algemeen wordt aangeraden in de Casamance de geasfalteerde wegen niet te verlaten. Tussen Dakar en Ziguinchor bestaat een bootverbinding.

Laatst aangepast: 4 september 2009

 

Reisadvies Gambia 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 12 augustus 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Bij reizen in Gambia wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten, In heel het land dient u, buiten de hoofdwegen en met name na zonsondergang, rekening te houden met gevaarlijke omstandigheden in verband met onverlichte voertuigen, obstakels en meerdere checkpoints.

Reizen over de weg van Gambia naar de Senegalese Casamance regio wordt ontraden.

Actualiteiten

Sinds juli 2006 doen zich confrontaties voor tussen het Senegalese leger en rebellen in onder meer het noordelijke deel van de Senegalese Casamance regio. Dit gebied grenst aan Gambia.

Algemeen

In en rondom toeristische plaatsen, evenals op stranden, rondom markten en op veerboten, is het raadzaam om waakzaamheid te betrachten voor diefstal. U dient zich er ook van bewust te zijn dat autodiefstal regelmatig voorkomt.

Homoseksualiteit is in Gambia bij wet verboden. U wordt dringend geadviseerd uw homoseksuele geaardheid niet in het openbaar te tonen en uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het aangaan van contacten van dien aard met Gambianen.

Net als in Nederland worden in Gambia seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Gambia kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Gambia geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Geadviseerd wordt om manifestaties en/of politieke bijeenkomsten te vermijden en afstand te bewaren bij militaire installaties en regeringsgebouwen.

Verkeerssituatie
Het autoverkeer in Gambia is onveilig, o.a. door de slechte staat van wegen en voertuigen. Na het invallen van de duisternis nemen de gevaren sterk toe. Bij reizen in Gambia wordt aangeraden waakzaam te zijn en voor checkpoints, die niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, te stoppen.

Zowel in steden als daarbuiten worden voertuigen veelvuldig door de verkeerspolitie aangehouden, formeel voor controle van de identiteitsbewijzen en dergelijke, in werkelijkheid om een bijverdienste te creëren.

Gezondheidssituatie
Medische voorzieningen in Gambia zijn beperkt.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Momenteel niet van toepassing.

Onveilige gebieden

Reizen over de weg van Gambia naar de Senegalese Casamance regio wordt ontraden.

In de Casamance regio doen zich sinds medio 2006 confrontaties voor tussen het Senegalese leger en rebellen uit de Casamance. Ook vinden in de Casamance gewapende overvallen plaats. Zie ook het reisadvies voor Senegal en voor Guinee-Bissau.

Laatst aangepast: 12 augustus 2009

 

Reisadvies Mali 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 19 januari 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Mali kan met uitzondering van bepaalde onveilige gebieden (zie ‘Onveilige gebieden’) en met inachtneming van onderstaand reisadvies worden gereisd.

Actualiteiten

De politieke en veiligheidssituatie in het noorden is verslechterd. In de loop van 2008 is het aantal gewapende overvallen door opstandige Touaregs, aan drugssmokkel gelieerde bendes en terroristische groeperingen in Noord-Mali toegenomen. Ook gijzeling is een praktijk die in Mali wordt gebruikt.

Algemeen

In verband met de slechte staat van de wegen en het gevaar van (gewapende) overvallen wordt reizen buiten de hoofdwegen - zeker met een enkel voertuig en zonder gids - ontraden.

In verband met de onveiligheid van de wegen wordt reizen na zonsondergang met openbaar of privé vervoer voor geheel Mali ontraden.

In de grotere steden in het noorden van Mali vindt kleine criminaliteit, zoals diefstal, plaats. Ook komen overvallen op auto’s voor (car-jacking).

Jaarlijks wordt lokaal cholera geconstateerd in Mali. De gebieden waar deze epidemieën uitbreken verschillen van jaar tot jaar, maar liggen meestal aan de grote rivieren (Senegal, Niger). Gebruik van rivierwater wordt ontraden.

Net als in Nederland worden in Mali seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Mali kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Mali geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Er zijn aanwijzingen dat terroristische groeperingen vertakkingen hebben in (Noord) Mali.

Zware criminaliteit

Zie ‘Onveilige gebieden’.

Onveilige gebieden

Het noorden van Mali is onveilig: in het recente verleden zijn buitenlandse toeristen doelwit geweest van berovingen en ontvoeringen. Het wordt ten sterkste ontraden in dit onherbergzame woestijngebied over land te reizen.

Op de route Nara - Dogofiry - Timboektoe - Gao - Menaka – Anderamboukane en in het gebied ten noorden en ten oosten van deze route vinden regelmatig gewapende overvallen plaats. Dit is ook het geval op de route Gao - Ansongo - Niamey (Niger). Het wordt in deze gebieden ten sterkste ontraden over de weg te reizen.

Timboektoe en Gao zijn vanuit Bamako over de weg nog steeds bereikbaar, aangeraden wordt via Douentza (de hoofdweg) te reizen. Er zijn eveneens regelmatig vluchten van Bamako/Mopti naar Timboektoe. Timboektoe en Gao zijn ook over de rivier te bereiken.
Ook in Gao verslechtert de veiligheidssituatie, het aantal incidenten (aanslagen met granaten, overvallen, diefstal van auto’s) is fors toegenomen.

Reizen in het grensgebied met de buurlanden Mauritanië (ten oosten van Nara), Algerije en Niger wordt ontraden.

Het gebied ten zuiden van Bamako, met name rond Sikasso en de gehele grenszone met Ivoorkust, is onveilig. De weg Bougouni-Sikasso wordt om veiligheidsredenen ’s nachts regelmatig voor individuele voertuigen door de autoriteiten afgesloten. Er mag dan alleen in konvooi worden gereden.

Laatst aangepast: 19 januari 2009

 

Reisadvies Burkina Faso 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 25 augustus 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten' en 'Algemeen' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In verband met gewapende overvallen wordt in Burkina Faso reizen op de uitvalswegen uit Fada N’Gourma naar het oosten (richting Niger) en zuiden van het land (richting Benin) - ook per openbaar vervoer - zonder escorte ontraden. Ook in andere gebieden komen gewapende overvallen op voertuigen voor (zie onder ‘Onveilige gebieden’). Het wordt ten sterkste ontraden na zonsondergang te reizen.

In het recente verleden hebben ongeregeldheden en uitingen van openbaar geweld getoond dat een zeker gevoel van onvrede plotseling kan escaleren en lokaal tot geweld kan leiden. Reizigers wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden.

Voor het overige kan in Burkina Faso met inachtneming van het onderstaande reisadvies worden gereisd.

Actualiteiten

Momenteel is de situatie in Burkina Faso relatief rustig. Mede gezien de publieke onvrede met de sterk gestegen prijzen van eerste levensbehoefte en energie is niet uit te sluiten dat er zich onverwacht opnieuw demonstraties en/of relletjes voordoen. De verwachting is echter dat de voedselsituatie zal verbeteren na het oogstseizoen (oktober) en dat daarmee de kans op demonstraties en relletjes afneemt.

Algemeen

Eind 2006 hebben zich in verschillende plaatsen in Burkina Faso ongeregeldheden voorgedaan tussen militairen en politie en binnen het leger. In voorjaar 2007 zijn enkele andere incidenten uitgelopen op publieke demonstraties met gebruik van geweld. In 2008 hebben de sterk stijgende voedsel- en energieprijzen geleid tot demonstraties en relletjes. Publieke ontevredenheid kan onverwacht tot gewelddadigheden leiden. Waakzaamheid blijft geboden. Reizigers wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden.

Het wordt ten sterkste ontraden de doorgaande wegen buiten de steden na zonsondergang te gebruiken.

In verband met kleine criminaliteit wordt in de grote en middelgrote steden in Burkina Faso ontraden na zonsondergang alleen te voet op straat te gaan.

In Burkina Faso komt meningitis voor. De afgelopen jaren heeft dit in het droge seizoen (januari – april) de vorm van een epidemie aangenomen die duurt tot het begin van het regenseizoen in mei/juni. Voor nadere informatie kan in Nederland contact worden opgenomen met de plaatselijke GGD en kunnen de volgende websites www.who.int en www.travelclinic.com worden geraadpleegd.

Bij langer verblijf in Burkina Faso wordt aangeraden zich bij de Nederlandse ambassade te Ouagadougou te melden (tel.: 00-226-50306134/35/36; e-mail: oua-ca@minbuza.nl).

Net als in Nederland worden in Burkina Faso seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Burkina Faso kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Burkina Faso geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor algemene reistips wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel geen bijzonderheden.

Zware criminaliteit

Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden

In de grensstreek met Ivoorkust bestaat behoorlijke kans op criminaliteit. Op de hoofdweg tussen Banfora en Bobo-Dioulasso komen gewelddadige overvallen voor, niet alleen bij schemering en ’s nachts, maar ook overdag op zowel particuliere voertuigen alsook op openbaar vervoer.

Ditzelfde geldt voor de uitvalswegen uit Fada N’Gourma naar het oosten(richting Niger) en het zuiden (richting Benin), waar reizen zonder escorte wordt ontraden. Ook in het noorden (région du Sahel) komen gewapende overvallen voor, voornamelijk op terreinauto’s.

Laatst aangepast: 25 augustus 2008

 

Reisadvies Togo 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 19 maart 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Zware criminaliteit' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Reizigers naar en in Togo dienen waakzaamheid te betrachten.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

Bij reizen per auto dient u rekening te houden met controleposten.

Omdat de wegen in Togo veelal slecht en onverlicht zijn, wordt ontraden om na zonsondergang te reizen.

Het fotograferen van geüniformeerde personen, militaire en/of strategische objecten en dergelijke is niet toegestaan.

Net als in Nederland worden in Togo seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Togo kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Togo geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

U dient rekening te houden met de kans op beroving en soms gewelddadige overvallen. Ontraden wordt alleen (of na zonsondergang) op straat te gaan. Vooral op stranden en op markten loopt u een grote kans beroofd of overvallen te worden.

Het is raadzaam u bij aankomst en vertrek door een lokale contactpersoon te laten begeleiden.

Recentelijk hebben zin in Lomé enige gevallen van ontvoering voorgedaan waarvoor handelscontacten opgedaan via internet de basis vormden. Het is dan ook zaak vooraf zorgvuldig de referenties van de zakelijke partner in Togo na te trekken (in het bijzonder daar waar het specialistische opdrachten betreft).

Onveilige gebieden

Zie onder ‘Zware criminaliteit’.

 

Reisadvies Benin 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 17 januari 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' (seks met minderjarigen) gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Benin kan met inachtneming van het onderstaande reisadvies worden gereisd. Wel wordt aangeraden waakzaam te zijn.

Op het strand in Cotonou vinden - vooral bij luxe hotels - regelmatig overvallen plaats (zie onder ‘Zware criminaliteit’).

Actualiteiten

Vogelgriep
In december 2007 is een uitbraak van vogelgriep gemeld. De WHO (World Health Organisation) ziet op dit moment geen aanleiding om vanwege de recente ontwikkelingen inzake de vogelgriep reizen naar Benin te ontraden. Voor actuele informatie over de landen waar het vogelgriepvirus is uitgebroken wordt verwezen naar
www.who.int. Zie ook nadere informatie over de vogelgriep, waaronder de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Algemeen

De afgelopen jaren heeft Benin veel geïnvesteerd in het wegennet. In het algemeen blijven de wegen echter van matige kwaliteit, slecht verlicht en is het aantal verkeersongelukken groot. Geadviseerd wordt te allen tijde voorzichtig te zijn.

Het wordt ontraden om na zonsondergang buiten Cotonou te rijden. Indien u ’s avonds uitgaat, wordt aangeraden zo mogelijk op goed verlichte en drukke wegen te rijden. Voorts wordt aangeraden bepaalde wijken van Cotonou, zoals de haven en de spoorlijnen in het centrum van de stad, te mijden.

Benin beschikt niet over een betrouwbaar netwerk van openbaar vervoer.

In Benin gelden geen specifieke kledingvoorschriften. Wel dient u de plaatselijke gebruiken en gewoonten in acht te nemen, met name bij het bezoeken van religieuze plaatsen. Reizigers wordt geadviseerd zich discreet te gedragen en te kleden.

Het is strikt verboden (soft)drugs te bezitten, te vervoeren of te gebruiken. Op deze vergrijpen staan langdurige gevangenisstraffen en hoge boetes.

Bij het fotograferen van mensen en religieuze plaatsen dient u geen aanstoot te geven. Het fotograferen van geüniformeerde personen en van militaire en/of strategische objecten is niet toegestaan.

Zwemmen in zee voor de kust is gevaarlijk vanwege sterke stromingen in de oceaan. Jaarlijks komen vele mensen door verdrinking om het leven.

Net als in Nederland worden in Benin seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Benin kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Benin geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Op het strand in Cotonou vinden - vooral nabij de luxe hotels – en in Ouidah, vooral in het bosgebied, regelmatig overvallen plaats. Ook auto’s in de luxere categorie worden overvallen. Op drukke plaatsen, zoals de Dantokpa markt in Cotonou, dient u alert te zijn op zakkenrollers.

In de grensgebieden met Nigeria, Burkina Faso en Niger worden geregeld (vooral, maar niet uitsluitend, nachtelijke) overvallen gemeld, zo ook op het traject tussen Dassa en Savalou.

Aangeraden wordt in het hele land waakzaam te zijn.

Onveilige gebieden

Zie onder ‘Zware criminaliteit’.

 

Reisadvies Nigeria 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 28 juli 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting','Actualiteiten','Terrorisme'en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In verband met de huidige veiligheidssituatie in Nigeria worden alle reizen naar de deelstaten Akwa Ibom, Delta, Bayelsa en Rivers ten zeerste ontraden.

Nav de onlusten van eind juli 2009 in Noordoost Nigeria worden alle niet essentiële reizen naar Bauchi state, Kano state, Borno state, Yobe state, Jigawa state en Gombe ontraden.

Gelet op het grote aantal ontvoeringen, al dan niet met geweld, en de onvoorspelbare veiligheidssituatie in het Niger Delta-gebied in het algemeen, wordt Nederlanders, die momenteel in het Niger Delta-gebied zijn, geadviseerd bij zichzelf te rade te gaan of een voortgezet verblijf verantwoord is.

Gezien de slechte veiligheidssituatie is adequate consulaire bijstand in bepaalde regio’s in Nigeria, met name de Niger Delta, niet altijd mogelijk.

De slechte economische situatie en spanningen van etnische en religieuze aard kunnen te allen tijde in het hele land leiden tot ongeregeldheden. In verband met de onlusten in Jos eind november 2008 dient de situatie, eveneens in Kano, Kaduna, Katsina en Zaria, nauwlettend in het oog te worden gehouden indien naar die gebieden wordt gereisd.

Gewapende overvallen en agressie op de openbare weg zijn aan de orde van de dag en vinden vooral ook na zonsondergang plaats. Ontvoeringen van buitenlanders komen tot nu toe alleen in het Niger Delta-gebied veelvuldig voor.

U dient in het hele land extra waakzaam te zijn.

Actualiteiten

Alle reizen naar de Niger Delta worden ten zeerste ontraden.

In het Niger Delta-gebied bestaan politieke spanningen tussen de overheid en de lokale bevolking (en ook tussen de lokale bevolking onderling), die kunnen uitlopen op gewelddadigheden met soms dodelijke afloop. Deze situatie komt mede voort uit meningsverschillen over de verdeling van de opbrengsten uit de olie- en gaswinning. Deze gewelddadigheden komen overal in het gebied voor en zijn niet voorspelbaar.

Ontvoeringen van buitenlanders, overvallen en schietpartijen blijven met grote regelmaat voorkomen. Ook worden er soms aanvallen uitgevoerd op residentiële compounds, met name in Port Harcourt. Vervoer van buitenlanders in de Delta gaat over het algemeen enkel nog via zwaar bewaakte konvooien.

Nederlanders, die momenteel in het Niger Delta-gebied zijn, wordt geadviseerd bij zichzelf te rade te gaan of een voortgezet verblijf verantwoord is. Indien u desondanks uw verblijf in het Niger Delta gebied voortzet, wordt u het volgende aangeraden:

Volg de veiligheidsrichtlijnen van het bedrijf, waarvoor u werkzaam bent, strikt op;

Volg ontwikkelingen op de voet, zowel via goed geïnformeerde personen in uw omgeving als via de diverse nieuwsbronnen;

Wees extra waakzaam op ongewone situaties in uw directe omgeving;

Stel u voor iedere verplaatsing in het gebied goed op de hoogte van de actuele situatie op uw reisroute, en breng anderen op de hoogte van uw reisplannen.

Hoewel het grensgeschil tussen Nigeria en Kameroen inmiddels is opgelost, kan onrust op het Bakassi schiereiland (Cross River State) niet worden uitgesloten.

Nav de onlusten van eind juli 2009 in Noordoost Nigeria tussen de fundamentalistische islamitische sekte Boko Haram en de politie waarbij naar schatting 150 doden zijn gevallen, worden alle niet essentiële reizen naar Bauchi state, Kano state, Borno state, Yobe state, Jigawa state en Gombe state ontraden.

Eind november 2008 zijn er in Jos politieke/religieuze rellen geweest die het leven hebben gekost aan meer dan 400 mensen. Aangezien dit ook gevolgen kan hebben in het noorden, dient de situatie in de steden Jos, Kaduna, Katsina en Zaria nauwlettend in het oog te worden gehouden.

De gebeurtenissen in Irak en Afghanistan roepen weerstand op bij bepaalde groepen Nigeriaanse moslims, waardoor een kritische opstelling ten opzichte van westerlingen niet is uit te sluiten.

Algemeen

In verband met de slechte veiligheidssituatie in Nigeria, is adequate consulaire bijstand op alle gebied niet altijd mogelijk. Dit geldt met name voor de Niger Delta.

In de noordelijke, overheersend islamitische deelstaten wordt sharia-strafrecht toegepast. Sharia-strafrecht kent bijvoorbeeld de toepassing van lijfstraffen. Sharia-wetgeving geldt in principe enkel voor de islamitische inwoners van de betreffende deelstaten.

Het is raadzaam het slechte openbare vervoer te mijden. De overvolle (mini)bussen tussen de stedelijke centra rijden vaak ‘s nachts, wat grote risico’s op ongelukken en overvallen met zich meebrengt. Daarnaast maken de gebrekkige staat van het wegennet en het onverantwoordelijke rijgedrag het wegverkeer in Nigeria bijzonder gevaarlijk.

Vogelgriep
De WHO (World Health Organisation) ziet op dit moment geen aanleiding om vanwege de recente ontwikkelingen inzake de vogelgriep reizen naar Nigeria te ontraden. Het is, gezien de gestage uitbreiding van het virus over Nigeria, echter van belang dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen (zie
nadere informatie over de vogelgriep).Voor actuele informatie over de landen waar het vogelgriepvirus is uitgebroken wordt verwezen naar www.who.int.

Gezondheidssituatie

Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Nigeria wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Nigeria seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Nigeria kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Nigeria geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Binnenlands luchtverkeer
De veiligheidssituatie binnen de Nigeriaanse luchtvaart blijft zorgelijk. Reizigers die besluiten gebruik te maken van nationale luchtvaartmaatschappijen doen er verstandig aan zich vooraf op de hoogte te stellen van eventuele risico’s.

Terrorisme

In februari 2003 heeft Osama Bin Laden de ‘faithful muslims’ opgeroepen zich te richten tegen de Nigeriaanse overheid. In het noorden van Nigeria is sprake van ad hoc acties van zich ‘Taliban’ noemende moslimstrijders, meest recentelijk in juli 2009 in de steden Bauchi, Kano, Maiduguri en in Yobe state. De algemene terroristische dreiging is laag. De kans dat een eventuele dreiging zich zal richten tegen de olie-industrie kan niet worden uitgesloten.

Zware criminaliteit

De georganiseerde misdaad is actief. Overvallen, autodiefstal en berovingen zijn aan de orde van de dag. Vuurwapengebruik en schermutselingen met de politie zijn daarbij geen uitzondering. Veel berovingen en afpersingen komen voor op de openbare weg. Financiële fraude - ondermeer voorstellen voor zakentransacties die te mooi zijn om waar te zijn en misbruik van financiële gegevens en creditcards - is een veel voorkomend verschijnsel.

Een nieuw fenomeen is om de ‘cyber partner’ in Nederland te laten weten dat de ‘cyber partner’ in Nigeria in het ziekenhuis is beland. De ‘cyber partner’ in Nederland wordt dan verzocht geld over te maken om de ziekenhuisrekening te betalen. Indien men ingaat op een dergelijk verzoek, dan zullen er meer verzoeken volgen voor het overmaken van geld, om welke reden dan ook (transport van ziekenhuis naar huis, nieuw paspoort, ticket om bij de partner te komen, etc.).

Met name op en rond de internationale vliegvelden, maar ook bij de grote hotels, opereren criminelen die zich voor afhalers uitgeven. Deze criminelen ontvreemden bagage of ontvoeren de onervaren reiziger en ontdoen hem - in het gunstigste geval - van al zijn bezittingen.

Onveilige gebieden

- Alle uitvalswegen/doorgaande wegen in stad en land en openbare ruimten (markten, busstations e.d.), vooral na het invallen van de duisternis.

- Zeepiraterij is in de kustwateren (Niger Delta) en zelfs daarbuiten (Golf van Guinea, Bocht van Benin) een normaal verschijnsel. Belangrijke doelen zijn “off shore” olie- en gasinstallaties.

- Niger-Delta gebied.

- Bepaalde delen van de grote steden.

Voorts worden in verband met de huidige situatie alle reizen naar de deelstaten Akwa Ibom, Delta, Bayelsa en Rivers ten zeerste ontraden. Indien naar Jos en omgeving, eveneens naar de steden Kaduna, Katsina en Zaria, wordt gereisd dient de situatie nauwlettend in het oog te worden gehouden.

Nav de onlusten van juli 2009 worden alle niet essentiële reizen naar Bauchi state, Kano state, Borno state, Yobe state, Jigawa state en Gombe ontraden.

 

Reisadvies Niger 4

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op 8 juni 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Vanwege de huidige veiligheidssituatie worden voor het overgrote deel van het land niet-essentiële reizen ontraden. Voor het gebied ten noorden van Tahoua worden alle reizen ontraden (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Binnen de bebouwde kom en in buitenwijken van steden wordt aangeraden onverharde wegen zoveel mogelijk te mijden in verband met mijnengevaar.

Reizigers wordt geadviseerd zich goed te (laten) informeren door de lokale autoriteiten over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen.

Actualiteiten

De politieke situatie in Niger is op dit moment gespannen. Met name in de steden kan er sprake zijn van onrust.
De veiligheidssituatie in het noorden van Niger is slecht vanwege de mogelijkheid van gewapende acties ter ondersteuning van politieke eisen. Naar aanleiding van ontvoeringen, gewapende acties en explosies van landmijnen is de veiligheidssituatie ook elders in het land verslechterd.

Algemeen

Indien u toch naar Niger wilt reizen, wordt u geadviseerd informatie in te winnen over de laatste ontwikkelingen voordat u uw verblijf of doorreis definitief afspreekt. De meest recente informatie kan verkregen worden bij de Nederlandse ambassade te Ouagadougou, Burkina Faso (+226 50 30 61 34/5/6; e-mail: oua-ca@minbuza.nl). Tevens wordt u geadviseerd zich goed te (laten) informeren door de lokale autoriteiten over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen.

Gezien de slechte veiligheidssituatie is adequate consulaire bijstand in bepaalde regio’s niet altijd mogelijk.

Net als in Nederland worden in Niger seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Niger kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Niger geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Terroristische acties tegen reizigers, inclusief toeristen, zijn niet uitgesloten.

Zware criminaliteit

Gewapende overvallen komen regelmatig voor. Met name tussen Agadez en Arlit, tussen Agadez en Tahoua, en in de streken Aïr en Ténéré komt naast politiek getinte gewelddadigheden ook (zware) criminaliteit voor.

Indien u per auto reist wordt aangeraden altijd de autodeuren op slot te houden, ook tijdens een stop. Voorts wordt geadviseerd geen sieraden of luxe-artikelen te dragen. Het wordt ontraden na zonsondergang te reizen.

Onveilige gebieden

· Alle reizen in het gebied ten noorden van de lijn oost-west lopende door Tahoua worden ontraden, evenals alle reizen over de weg van Zinder in de richting Tanout/Agadez. In het gebied ten noorden van Abalak verbieden de lokale autoriteiten reizen zonder escorte.

· Alle niet-essentiële reizen over de weg buiten Niamey worden ontraden, uitgezonderd reizen over de doorgaande weg naar Dosso, Maradi, Zinder tot aan Diffa en reizen ten zuiden van deze weg, reizen over de doorgaande weg naar de grens met Burkina Faso en reizen over de doorgaande weg naar Tillabéry en Ayorou tot aan de Malinese grens.

· In steden wordt aangeraden samenscholingen en demonstraties zoveel mogelijk te mijden.

Binnen de bebouwde kom en in buitenwijken van steden wordt aangeraden onverharde wegen zoveel mogelijk te mijden in verband met mijnengevaar.

Laatst aangepast: 8 juni 2009

Reisadvies Tsjaad 6

6. Alle reizen worden ontraden

Laatst gewijzigd op 26 februari 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' (seks met minderjarigen) gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Reizen naar danwel verblijf in Tsjaad wordt momenteel ontraden in verband met de onzeker veiligheidssituatie.

Actualiteiten

De rebellen die begin februari 2008 de hoofdstad N'djamena binnen vielen hebben zich teruggetrokken. In Tsjaad verblijvende buitenlanders zijn op eigen verzoek geëvacueerd, waaronder de vrijwel voltallige Nederlandse gemeenschap in het land.

Algemeen

Net als in Nederland worden in Tsjaad seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tsjaad kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tsjaad geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Tsjaad ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Yaoundé, Kameroen. Nederland heeft geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Tsjaad.

 

Reisadvies Kameroen 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 4 maart 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting' en 'Actualiteiten' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Bij reizen naar Kameroen wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten.

U wordt geadviseerd niet per huurauto of openbaar vervoer te reizen na zonsondergang. Verkeersongelukken komen in toenemende mate voor.

In bepaalde gebieden in het noorden van Kameroen bestaat een grotere kans op berovingen (zie ‘Onveilige gebieden’).

Naar en in Kameroen kan met inachtneming van het onderstaande reisadvies worden gereisd.

Actualiteiten

De op 23 februari 2008 ontstane protesten, naar aanleiding van een omstreden grondwetswijziging en de stakingen van taxichauffeurs als protest tegen de stijging van de brandstofprijzen, zijn op 29 februari 2008 beëindigd. Ondanks het bereikte akkoord tussen de regering en de vakbonden blijft de situatie enigszins gespannen. Met het oog hierop wordt de reiziger geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Algemeen

Het aantal verkeersongelukken op de grote wegen, met name tussen Douala en Yaoundé, is hoog. De meeste verkeersongevallen op de met name genoemde weg zijn van zeer ernstige aard (doden en auto’s total loss).

Bij gebruik van openbaar vervoer (incl. gedeelde taxi’s) dient waakzaamheid te worden betracht. Diefstal/beroving in taxi’s komt veelvuldig voor. Niet alleen Kameroenezen, maar ook buitenlanders zijn hier slachtoffer van.

Reizen per auto of openbaar vervoer (taxi’s en bussen) na zonsondergang kent extra risico’s en wordt daarom ontraden. Vrouwen zijn in Kameroen extra kwetsbaar. Bij gebruik van eigen auto, moet men rekening houden met gewapende overvallen (zie ‘Zware criminaliteit’).

In enkele sloppenwijken van Douala komt vanwege slechte hygiënische omstandigheden en gebrek aan schoon drinkwater cholera voor.

Nederlanders, die zich voor langere tijd in Kameroen vestigen, wordt geadviseerd zich te laten registreren bij de Nederlandse ambassade te Yaoundé (tel.: +237-22.20.22.72, e-mail: yao-cz@minbuza.nl).

Gezondheidssituatie
Reizigers zijn verplicht aan te tonen dat zij tegen gele koorts zijn ingeë nt. Bij inreis in Kameroen wordt gecontroleerd op gelekoortsvaccinatie. U wordt geadviseerd uw vaccinatieboekje bij u te dragen.
Raadpleeg ook uw plaatselijke GGD of reiskliniek over eventuele benodigde vaccinaties (
www.ggd.nl of www.lcr.nl).

Net als in Nederland worden in Kameroen seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Kameroen kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Kameroen geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Het aantal gewapende overvallen op auto’s met als doel de auto te stelen komt regelmatig voor.

Onveilige gebieden

Bij reizen in het hoge noorden tussen Garoua-Maroua, Maroua-Kousseri en Ngaoundéré-Meiganga is het raadzaam zeer voorzichtig te zijn in verband met grote kans op berovingen. Er wordt geadviseerd eventueel contact op te nemen met de politie of gendarmerie bij twijfel. Uiteraard hangt uw veiligheid ook af van de wijze waarop u reist en of u alleen reist of in gezelschap.

Het kustgebied tussen Nigeria en Kameroen (Bakassi-schiereiland) is rustig. Kameroense autoriteiten zijn weer aanwezig. Door slechte toegankelijkheid van het gebied zijn civiele taken vaak in handen van de Kameroense militairen.

Laatst aangepast: 4 maart 2008

 

Reisadvies Gabon 5

5. Niet-essentiële reizen worden ontraden

Laatst gewijzigd op 9 september 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Actualiteiten' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Alle niet-essentiële reizen naar Gabon worden momenteel ontraden (zie rubriek ‘Actualiteiten’). Tevens wordt aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden.

Er is geen Nederlandse ambassade in Gabon. De hoofdstad Libreville beschikt over een internationaal vliegveld met verbinding naar Europa. Tevens opereert een aantal kleinere maatschappijen op luchtverbindingen in het binnenland en in de regio (zie ‘Algemeen’).

De infrastructuur is niet erg ontwikkeld. De weg tussen de grens met Kameroen en de hoofdstad Libreville is op een kort stuk na geheel geasfalteerd (zie ‘Algemeen’).

Actualiteiten

Naar aanleiding van de uitslag van de presidentsverkiezingen hebben op 3 september 2009 ongeregeldheden plaatsgevonden in Port-Gentil, de tweede stad van het land. Hoewel de rust is teruggekeerd blijft de situatie gespannen. Er is sprake van zware militaire aanwezigheid in de straten van Port-Gentil. In de hoofdstad Libreville is het leger ook, maar in mindere mate, aanwezig. In de rest van het land is de situatie tot op dit moment rustig.
In verband met de onzekere en fragiele veiligheidssituatie worden alle niet-essentiële reizen naar Gabon ontraden.
Reizigers die voor essentiële doelen naar Gabon afreizen en Nederlanders woonachting in Gabon wordt aangeraden demonstraties, samenscholingen en onlusten te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen ter plaatse. Nederlanders die tijdelijk of permanent in Gabon verblijven wordt aangeraden zich (indien zij dit nog niet gedaan hebben) te laten registreren bij de Nederlandse ambassade in Yaoundé, Kameroen:
yao-cz@minbuza.nl.

Algemeen

Gabon ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Yaoundé, Kameroen. In Libreville bevindt zich een honorair consulaat. Adres en openingstijden treft u aan op de website www.minbuza.nl.

 Voor algemene nuttige reisinformatie wordt u aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Verkeersveiligheid
Gabon beschikt over een beperkt wegennet dat reizen via de weg in het binnenland en in het regenseizoen lastig maakt. De weg tussen de grens met Kameroen en Libreville is op een kort stuk na geheel geasfalteerd. Dit korte stuk weg is echter wel zo slecht dat het, zeker in de regentijd, alleen met een ‘four wheel drive auto’ begaanbaar is.

Libreville beschikt over een internationaal vliegveld met verbinding naar Europa. De EU heeft een lijst gepubliceerd met luchtvaartmaatschappijen die onderworpen zijn aan beperkingen of niet mogen opereren binnen de EU. U wordt geadviseerd deze lijst op http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm te raadplegen.

Gezondheidssituatie
Reizigers zijn verplicht aan te tonen dat zij tegen gele koorts zijn ingeënt. Bij binnenkomst in Gabon wordt gecontroleerd op gelekoortsvaccinatie. U wordt geadviseerd uw vaccinatieboekje bij u te dragen.

Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Gabon wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

 Net als in Nederland worden in Gabon seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Gabon kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Gabon geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Criminaliteit komt voor, vooral in Libreville en Port-Gentil. Overvallen en autodiefstallen zijn risico's waarmee rekening dient te worden gehouden, maar die niet veelvuldig voorkomen. Het is altijd verstandig waakzaam te blijven en reizen na zonsondergang te mijden. Er worden regelmatig politiecontroles uitgevoerd, waarbij gevraagd wordt (identiteits-)papieren te tonen.

Onveilige gebieden

Momenteel niet van toepassing.

Laatst aangepast: 9 september 2009

 

Reisadvies Republiek Congo 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 4 september 2007

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'actualiteiten' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In de Republiek Congo (Brazzaville) kan, met de nodige waakzaamheid, door het gehele land worden gereisd. Het eten van ‘bush meat’ wordt ontraden.

U wordt aangeraden om vóór vertrek te informeren naar de actuele veiligheidssituatie (zie ‘Onveilige gebieden’).

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

Vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s (waaronder Ebola) wordt het eten van zogenaamd “bush meat” ontraden.

Reizigers wordt aangeraden zich op de hoogte stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen inzake de veiligheidssituatie ter plaatse. Eventueel kunt u zich vooraf informeren bij de Nederlandse Ambassade in Kinshasa: +243-998001140/42 of kss-ca@minbuza.nl.

In geval van calamiteiten dient u binnen te blijven en voor zover mogelijk lokaal advies in te winnen; de (weinige) hotels in het centrum van Brazzaville zijn relatief veilig gebleken.

U wordt geadviseerd om samenscholingen en demonstraties te mijden.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Niet van toepassing.

Zware criminaliteit

De straatcriminaliteit - waarbij vaak wapens worden gebruikt - neemt in de grote steden toe. In verband met een toename van de kans op overvallen wordt reizen na zonsondergang ontraden.

Onveilige gebieden

Op dit moment is het gehele land toegankelijk voor reizigers. Wel wordt men aangeraden de nodige waakzaamheid te betrachten. Ook tussen Brazzaville en Pointe Noire kan sinds kort worden gereisd. U wordt wel aangeraden om vóór vertrek te informeren naar de actuele situatie.

Laatst aangepast: 4 september 2007

 

Reisadvies Angola 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 11 januari 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' (sex met minderjarigen) gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Angola kan met uitzondering van hieronder te noemen onveilige gebieden (zie onder ‘Onveilige gebieden’) met inachtneming van onderstaand reisadvies worden gereisd. Reizigers wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten.

Het land heeft een tekort aan hotels, medische voorzieningen, openbaar transport, etc. Buiten de grote steden is de infrastructuur meestal bijzonder slecht. In verband met de vele landmijnen wordt het ontraden om zich buiten begaanbare wegen in het binnenland te begeven.

In Luanda kunnen incidenten als (gewapende) beroving, agressief gedrag en dronkenschap voorkomen (zie ‘Algemeen’).

Reizigers wordt aangeraden om onderstaande gezondheidsadviezen goed op te volgen (zie ‘Algemeen’).

Actualiteiten

Angola is in opbouw en de onzekere sfeer van bijna dertig jaar burgeroorlog heeft voor meer stabiliteit en ontspanning plaats gemaakt. Als gevolg van de burgeroorlog zijn veel Angolezen vanuit de provincies naar Luanda getrokken en trachten in Luanda een bestaan op te bouwen. Veel jongeren lukt dat niet en zij voorzien in hun dagelijks levensonderhoud door (gewapende) diefstal en handel in verdovende middelen. In geheel Luanda kunnen incidenten als (gewapende) beroving, agressief gedrag en dronkenschap voorkomen. Bovendien kent Luanda geen ‘veilige’ buurten. Krotten en villa’s staan naast elkaar (zie ‘Criminaliteit’).

Algemeen

Reizen naar Angola dienen zorgvuldig te worden voorbereid en uitgevoerd. De huidige veiligheid en beperkte infrastructuur (inclusief tekort aan hotels en aanwezigheid van mijnen) bieden nog onvoldoende zekerheden om comfortabel te reizen.

Bezoekers wordt aangeraden door een lokale contactpersoon de opvang op het vliegveld en de begeleiding tijdens het bezoek te laten organiseren. Ga met name na zonsondergang niet alleen de straat op vanwege het risico van berovingen.

Er is overal in het land grote armoede, er zijn sociaal-economische problemen en scherpe politieke tegenstellingen. Er zijn nog veel wapens in omloop bij de burgerbevolking.

Het is absoluut verboden om mensen in uniform, militaire installaties, publieke gebouwen, bruggen, luchthavens, etc. te fotograferen. U dient zich altijd te kunnen legitimeren.

Net als in Nederland worden in Angola sexuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Angola kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Angola geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kindersex in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Verkeersveiligheid
De lokale infrastructuur is uiterst gebrekkig en het platteland is bezaaid met duizenden landmijnen. De meeste wegen buiten de steden zijn slechts begaanbaar met een robuuste wagen met vierwielaandrijving.

Het is raadzaam een auto met chauffeur te huren. Zelfs bij de minste schade aan een auto, na een aanrijding, lopen de gemoederen hoog op.

Mobiele telecommunicatie buiten de grotere steden is niet overal mogelijk.

Met name op binnenlandse vluchten dient u altijd rekening te houden met vertragingen en lange inchecktijden.

De Europese Commissie in Brussel heeft een lijst gepubliceerd van luchtvaartmaatschappijen, die niet meer boven het Europese luchtruim mogen vliegen. Op deze lijst komt ook de nationale luchtvaartmaatschappij TAAG uit Angola voor (zie website http://ec.europa.eu/transport/air-ban/ )

Gezondheidssituatie
De gezondheidszorg laat zeer te wensen over. Ziekenhuizen zijn er buiten Luanda niet of nauwelijks. Voor kleinere ingrepen (ook vanuit Luanda) worden expats door erkende paramedische bedrijven naar Zuid-Afrika gevlogen of gerepatrieerd.

Malaria komt in heel Angola voor. U wordt geadviseerd voor vaccinaties contact op te nemen met de plaatselijke GGD. Voor nadere informatie, zie www.who.int en www.travelclinic.com.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

(Zware) criminaliteit

Zware criminaliteit, bestaande uit gewapende (roof)overvallen, carjacking, berovingen, etc. neemt toe. Wapenbezit is nog steeds wijd verbreid en controle daarop is nihil. In het algemeen lopen buitenlandse bezoekers meer risico het slachtoffer te worden van kleine criminaliteit, zoals berovingen en zakkenrollers. Lopen op straat is door de warmte en het ontbreken van goede trottoirs niet gemakkelijk. Het dragen van (opzichtige) sieraden en horloges op straat wordt ontraden. Lopen op straat in het donker wordt altijd ontraden. Het verkeer in Luanda is zeer druk en niet zonder gevaar. Zorg bij het autorijden dat altijd alle portieren op slot en ramen gesloten zijn en wees extra alert op het rijgedrag van de (regelmatig dronken) Angolese weggebruikers. Het wordt ontraden om in het donker buiten Luanda te rijden.

Onveilige gebieden

In grote delen van het binnenland en in de grensstreken is het nog steeds minder veilig om te reizen. Het gaat daarbij vooral om risico’s op doorgaande wegen. De toestand van die wegen is veelal zeer slecht.

In verband met de vele landmijnen wordt het ontraden om zich buiten begaanbare wegen of straten in het binnenland te begeven.

Laatst aangepast: 11 januari 2008

 

Reisadvies Namibië 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 5 juni 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Zware criminaliteit' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Bij reizen in en naar Namibië dient u waakzaamheid te betrachten.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

Door onervarenheid met het rijden op niet verharde wegen worden toeristen regelmatig het slachtoffer van ernstige ongelukken. U wordt geadviseerd nooit te hard te rijden. Ook is het niet verstandig om na zonsondergang te rijden. Om op een eventueel verkeersongeluk in weinig bereisde gebieden voorbereid te zijn en het risico van ‘stranden’ te vermijden, wordt aangeraden goede voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is raadzaam dat u voldoende brandstof en water meeneemt, informatie aan derden verschaft over de reisroute en eventueel over een satelliettelefoon beschikt. In veel gebieden buiten de grotere dorpen en steden is immers geen mobiele telefoonontvangst mogelijk. Ook is het raadzaam om met twee reservewielen te reizen. De kans om op gravelwegen onherstelbare bandenpech te krijgen is met name groot in het noord-westen ten noorden van Swakopmund Windhoek tot aan Angola.
Begin 2008 zijn door overstromingen, als gevolg van hevige regenval in de regio’s, aan de grens met Angola en in de Caprivi Strip een groot aantal wegen ernstig beschadigd of onbegaanbaar geworden. U wordt geadviseerd zich goed te laten informeren over de conditie van de wegen in de noordelijke regio’s van Namibië alvorens naar deze gebieden af te reizen.

Net als in Nederland worden in Namibië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Namibië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Namibië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De ‘Federation of Namibian Tourism Associations ‘(Fenata) waarschuwt dat creditcard fraude steeds vaker voorkomt in Namibië. Reizigers wordt geadviseerd alert te zijn en hun creditcard vooral in de toeristische gebieden (zoals bij luxe ‘lodges’ en ‘Namibia Wildlife Resorts’) niet uit het oog te verliezen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Namibië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites
www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Er is een toename van (gewapende) overvallen op buitenlandse toeristen in Windhoek en (in mindere mate) in Swakopmund. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten als u s'avonds op straat gaat, in het bijzonder buiten het onmiddellijke centrum van de stad. Draag geen waardevolle artikelen bij u.

Onveilige gebieden

Momenteel niet van toepassing.

Laatst aangepast: 5 juni 2009

 

Reisadvies Botswana 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 25 februari 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies is de rubriek 'Algemeen' (seks met minderjarigen) gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Botswana kan doorgaans, mits goed voorbereid, veilig worden gereisd. Wel dient rekening te worden gehouden met toenemende criminaliteit, met name in de grotere plaatsen. Rijden buiten de stad na zonsondergang wordt ontraden in verband met het niet (tijdig) kunnen zien van wilde dieren en vee.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

Als u van plan bent te reizen naar afgelegen gebieden wordt u aangeraden om uw reis goed te plannen. Win plaatselijk advies in voor te nemen voorzorgsmaatregelen. Transport en accommodatie buiten Gaborone is beperkt. Zorg dat uw auto in goede conditie is en dat u voor noodgevallen goed bent bevoorraad. Vanwege de grote afstanden wordt u aangeraden om telkens wanneer de gelegenheid zich voordoet uw auto vol te tanken.

Het wegennet is doorgaans goed. Houdt rekening met wilde dieren en vee op de weg, vooral na zonsondergang. Vermijdt rijden buiten de stad na zonsondergang.

In grotere plaatsen is het over het algemeen veilig om een taxi te nemen.

Het fotograferen of filmen nabij of van militaire- en/ of regeringsgebouwen is verboden. U wordt aangeraden altijd toestemming te vragen aan de personen die u wilt fotograferen.

Homoseksualiteit is illegaal in Botswana.

Op het bezit, verhandeling en gebruik van drugs staan zware straffen.

Net als in Nederland worden in Botswana seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Botswana kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Botswana geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Het is raadzaam om altijd een identificatiebewijs bij u te dragen.

Travellers cheques worden geaccepteerd bij banken, hotels en op het vliegveld. Bij automaten kunt u alleen met een VISA kaart terecht. Bekende creditcards (uitgezonderd Mastercard) worden bij veel winkels en restaurants geaccepteerd.

Terrorisme

Terrorismedreiging is laag. U dient echter bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

Gewelddadige criminaliteit neemt toe, in het bijzonder in de grotere plaatsen als Gaborone, Francistown en Maun, al is dit niet aan de orde van de dag. Huisinbraken nemen toe, vaak door gewapende bendes. Er zijn gevallen van ‘car jacking’ bekend, met name van 4x4 voertuigen. Biedt geen weerstand bij een eventuele aanval. Ook diefstal van geparkeerde auto’s komt af en toe voor.

Verkrachting en aanranding komen voor in Botswana. U wordt aangeraden om in het donker, zeker als vrouw, niet alleen op straat te gaan.

Onveilige gebieden

Zie onder ‘zware criminaliteit’.

 

Reisadvies Zuid Afrika 2

Samenvatting

In Zuid-Afrika kan - met uitzondering van bepaalde onveilige gebieden - worden gereisd. Wel wordt geadviseerd het onderstaand advies in acht te nemen.

Actualiteiten

In mei 2008 heeft een uitbarsting van grootschalig geweld gericht tegen immigranten van Afrikaanse oorsprong in een aantal townships rond de grote steden plaatsgevonden. Ondanks dat de situatie momenteel rustig is wordt een bezoek aan de townships in de provincie Gauteng ontraden.

Algemeen

Indien u per auto reist, is het voor uw veiligheid raadzaam gebruik te maken van de grotere doorgaande wegen en alleen stops te maken bij benzinestations en wegrestaurants.

Aangeraden wordt om voorzichtig te rijden, zich te houden aan de snelheidslimieten en rekening te houden het gevaarlijke rijgedrag van andere weggebruikers.

Afgeraden wordt om lifters mee te nemen en na zonsondergang te reizen.

Afgeraden wordt gebruik te maken van het openbaar vervoer (treinen), vooral in de omgeving van grote steden, omdat reizigers vaak het doelwit van criminele activiteiten zijn (berovingen).

Net als in Nederland worden in Zuid-Afrika seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Zuid-Afrika kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Zuid-Afrika geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Gezondheidssituatie
U wordt geadviseerd uw plaatselijke GGD of reiskliniek te raadplegen over eventuele benodigde vaccinaties. Meer informatie kunt u vinden op de website
www.travelclinic.com of www.lcr.nl..

Zware criminaliteit

Met name in en rond de grote steden is er sprake van gewelddadige criminaliteit, waarbij seksueel geweld niet wordt geschuwd. Aangeraden wordt om waakzaamheid te betrachten en om foto- en videocamera's, juwelen, laptops en mobiele telefoons niet zichtbaar op straat te dragen.

Onveilige gebieden

Aangeraden wordt de zogeheten townships in de overige provincies van Zuid-Afrika slechts met deskundige begeleiding te bezoeken.

 

Reisadvies Lesotho 1

1. Geen bijzondere veiligheidsrisico's

Laatst gewijzigd op 16 februari 2007

Nog steeds geldig op 15 september 2009

Dit reisadvies is inhoudelijk niet gewijzigd. In de samenvatting is de classificatie toegevoegd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Lesotho.

Voor algemene reistips wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Actualiteiten

n.v.t.

Algemeen

Wanneer u per auto reist is het voor uw veiligheid raadzaam om na zonsondergang geen ritten buiten de hoofdstad Maseru te ondernemen.

Terrorisme

n.v.t.

Zware criminaliteit

Reizigers wordt geadviseerd op te passen voor straatberovingen en - zeker 's avonds - niet alleen op straat te lopen.

Onveilige gebieden

n.v.t.

 

Reisadvies Swaziland 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 26 februari 2007

Nog steeds geldig op 15 september 2009

Dit reisadvies is inhoudelijk niet gewijzigd. In de samenvatting is de classficatie toegevoegd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

In Swaziland kan – met inachtneming van onderstaand advies - worden gereisd. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Actualiteiten

Momenteel niet van toepassing.

Algemeen

Ontraden wordt om na zonsondergang buiten de steden Mbabane en Manzini te rijden. Met name op de meer afgelegen wegen vormen loslopend vee en onverlichte voertuigen een additioneel gevaar. Ontraden wordt om van het openbaar vervoer gebruik te maken, aangezien de meeste voertuigen zeer slecht zijn onderhouden en vaak overbeladen zijn.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Gezondheidssituatie
HIV/AIDS is zeer wijd verspreid in Swaziland. Bijna 40% van de lokale bevolking is hiermee besmet.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Momenteel niet van toepassing.

Onveilige gebieden

Momenteel niet van toepassing.

Laatst aangepast: 26 februari 2007

 

Reisadvies Mozambique 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 27 februari 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn alle rubrieken gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Bij reizen in Mozambique dient u waakzaamheid te betrachten.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

Mozambique kent een lange regenperiode van december tot februari in het zuiden en van november tot maart in het noorden van het land. Tijdens deze periodes kan de regen op verschillende plaatsen zware wateroverlast veroorzaken en leiden tot overstromingen. Toegangswegen kunnen hierdoor slecht begaanbaar en bepaalde gebieden zelfs onbereikbaar zijn.

In verband met de slechte staat van onderhoud van de voertuigen wordt ontraden gebruik te maken van het openbaar vervoer. Aangeraden wordt buiten de grote steden alleen bij daglicht te reizen.

Bij binnenkomst in Mozambique wordt gecontroleerd op gelekoortsvaccinatie. Vooralsnog geldt dit voor bezoekers die binnenkomen via risicolanden (Tanzania, Kenia, Angola, DR Congo, etc. Zie voor uitgebreide informatie over risicolanden www.who.int). U wordt geadviseerd u te laten vaccineren tegen gelekoorts en het certificaat mee te nemen. Voor informatie over eventuele andere benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Mozambique wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Mozambique seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Mozambique kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Mozambique geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Niet van toepassing.

Zware criminaliteit

(Gewelddadige) overvallen waarbij gebruik van messen en vuurwapens niet wordt geschuwd komen voor. Daarom wordt ontraden onnodig waardevolle spullen bij u te dragen en geadviseerd 's avonds niet te voet de straat op te gaan.

Onveilige gebieden

Niet van toepassing.

Laatst aangepast: 27 februari 2009

 

Reisadvies Malawi 1

1. Geen bijzondere veiligheidsrisico's

Laatst gewijzigd op 9 april 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen naar Malawi.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

In Malawi kunt u doorgaans zonder al te veel problemen reizen. U dient er zich evenwel van bewust te zijn dat diefstal van uw geld en/of andere waardevolle eigendommen kan voorkomen.

Malawi ressorteert onder de Nederlandse ambassade te Lusaka (Zambia). Zie voor contactgegevens www.minbuza.nl. In dringende gevallen kunt u ook contact opnemen met het Nederlandse Consulaat in Blantyre, adres:
Kittermaster Avenue 13
BCA Hill, Limbe
Malawi
Tel. 00-265-1-845168 (landlijn); 00-265-8-821-018 en 00-265-8-824370 (mobile)
Fax 00-265-1-872191
E-mail:
sacranie@africa-online.net en dutchconsulate@africa-online.net

In Lilongwe is een vice-consulaat gevestigd waarmee contact kan worden opgenomen Mchinji Road, Cheetah Premises
Lilongwe
Tel. 00265-1-761073, 00265-9-822250.

Net als in Nederland worden in Malawi seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Malawi kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Malawi geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Terrorisme dreiging in Malawi is laag. U dient zich echter bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Het is belangrijk alert te zijn.

Zware criminaliteit

Momenteel niet van toepassing.

Onveilige gebieden

Momenteel niet van toepassing.

 

Reisadvies Tanzania 2

2. Waakzaamheid betrachten

Laatst gewijzigd op 27 mei 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies in de rubriek 'Actualiteiten' in de eerste zin 'op Zanzibar' toegevoegd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Bij reizen naar Tanzania dient u waakzaamheid te betrachten.

Voor algemene reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Actualiteiten

De uitslag van de verkiezingen op Zanzibar in 2005 wordt nog altijd betwist door de grootste oppositiepartij op het eiland. De besprekingen tussen de twee grote politieke partijen, de CUF en de CMM, om de politieke patstelling te doorbreken zijn in een impasse geraakt. Bij tijd en wijle ontlaadt deze politieke spanning zich in, in omvang beperkte, onlusten. U wordt aangeraden samenscholingen en demonstraties te mijden, de berichtgeving in de lokale media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen.

Algemeen

Aangeraden wordt de omgeving van vluchtelingenkampen in het noordwesten van Tanzania, aan de grenzen van Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo te mijden.

De verkeersveiligheid op de openbare wegen in Tanzania is slecht. U wordt aangeraden na zonsondergang geen gebruik te maken van de openbare wegen buiten de bebouwde kom. Op de overige wegen wordt u in de avonduren aangeraden waakzaamheid te betrachten in verband met het ontbreken van straatverlichting. Indien u zelf rijdt wordt u aangeraden vooral defensief te rijden. Er vinden regelmatig busongelukken plaats.

In Tanzania wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kleine vliegtuigen om de grote afstanden te overbruggen. Het is aan te raden om met gerenommeerde chartermaatschappij te vliegen, omdat er relatief meer ongelukken voorkomen met kleine vliegtuigen.

De bevolking van Zanzibar is overwegend islamitisch. Vrouwelijke bezoekers dienen hiermee voor wat betreft hun kleding rekening te houden.

Tanzania ligt op een actieve breuklijn die zich uitstrekt van het noorden in het land tot in het zuiden. Aardbevingen kunnen een voorteken zijn van vulkanische activiteiten rond de vulkaan Lengai.

Net als in Nederland worden in Tanzania seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Tanzania kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Tanzania geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

In de landen in de hoorn en aan de oostkust van Afrika, inclusief Zanzibar (de eilanden Unguja en Pemba) bestaat een verhoogde dreiging voor terroristische aanslagen. U wordt geadviseerd - ook op vliegvelden - de nodige voorzichtigheid te betrachten.

(Zware) criminaliteit

De criminaliteit in Tanzania is aan het toenemen, met name in Dar es Salaam en in de Arusha regio. In het verleden zijn meerdere Nederlanders en buitenlanders het slachtoffer geworden van gewapende overvallen. U wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer (zie rubriek ‘Algemeen’) en wanneer u zich op stille stranden of in afgelegen gebieden bevindt. Bij (gewapende) overvallen wordt u geadviseerd zich niet te verzetten.

Onveilige gebieden

Aangeraden wordt de omgeving van vluchtelingenkampen in het noordwesten van Tanzania, aan de grenzen van Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo te mijden.

 

Reisadvies Kenia 4

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op 6 augustus 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Zware criminaliteit' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten en zich steeds goed op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in het land.

Niet-essentiele reizen naar grensgebieden met Somalie worden ontraden in verband met lokale spanningen en de kans op ontvoeringen. Het eiland Lamu is hiervan uitgezonderd.

In Kenia kan de situatie, in de nasleep van de verkiezingscrisis van begin 2008, her en der nog gespannen zijn, onder meer door de problematiek van de vele ontheemden en de onopgeloste onderliggende oorzaken. Dit geldt vooral voor de westelijke Riftvallei.

Gezien de gevaarlijke en gewelddadige situatie in buurland Somalië kan het overslaan van geweld naar Kenia, inclusief terroristische aanslagen, niet worden uitgesloten.

Actualiteiten

Niet-essentiele reizen naar grensgebieden met Somalië worden afgeraden in verband met lokale spanningen en de kans op ontvoeringen.
In december 2007 vonden in Kenia algemene verkiezingen plaats waarvan de uitkomst werd betwist. Dit leidde tot ongeregeldheden en grote aantallen daklozen in verschillende delen van Kenia. Na vredesbesprekingen onder leiding van Kofi Annan vormden de rivaliserende politieke partijen PNU en ODM een coalitieregering, waardoor de situatie kalmeerde. De situatie kan in bepaalde delen van Kenia echter nog steeds gespannen zijn, gezien de onopgeloste onderliggende problemen en de problematiek van de vele ontheemden. Dit speelt vooral in de westelijke Riftvallei.

Indien u in Kenia verblijft, dient u zich goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen via het lokale nieuws, uw hotel, uw reisagent, de lokale autoriteiten dan wel de Kenya Tourist Federation (zie ‘Algemeen’). In geval van ongeregeldheden wordt u geadviseerd in uw hotel of verblijfplaats te blijven. Voordat u zich verplaatst over de weg dient u te controleren of er geen blokkades voorkomen.

U wordt geadviseerd om plaatsen waar grote groepen mensen bijeenkomen, zoals demonstraties en andere massabijeenkomsten, te mijden. Volg de actualiteiten zodat u geïnformeerd blijft over de situatie ter plaatse.

Sinds juli 2008 is het verbod op roken in het openbaar, dus ook op straat, van kracht in Kenia. Bij overtreding van dit verbod kunnen zeer hoge boetes worden opgelegd.

Algemeen

De criminaliteit in Kenia en in de grote steden in het bijzonder, is hoog te noemen. Hierbij wordt (seksueel) geweld vaak niet geschuwd. In het openbaar vervoer zoals ‘matatus’ (kleine busjes) en treinen (route Mombasa-Nairobi) loopt u een verhoogde kans beroofd te worden. Tevens vinden er regelmatig berovingen plaats op verzamelplaatsen van openbare vervoermiddelen (Nairobi trein- en busstation). U maakt ook kans gedrogeerd te worden waarna u van uw spullen wordt beroofd. Mocht u besluiten om gebruik te maken van openbare vervoermiddelen in Kenia dan wordt u ontraden waardevolle objecten, waaronder ‘moneybelts’, zichtbaar te dragen.

Het wordt afgeraden in de avond (inclusief schemering) te voet over straat te gaan. Indien u overdag over straat gaat neem dan zo min mogelijk waardevolle spullen mee en bij voorkeur geen tas, sieraden etc. Berg uw waardevolle spullen (zoals paspoort, tickets e.d.) op in de kluis van uw hotel.

Reizen over de weg in de avonduren wordt zonder meer ontraden, niet alleen om redenen van (criminele) onveiligheid, maar vooral vanwege de slechte staat van het wegennetwerk.

Bij het huren van vakantiewoningen aan de Keniaanse kust dient u er rekening mee te houden dat de woning voldoende beveiligd is. Van een aantal van deze woningen is de beveiliging niet aanwezig of onvoldoende.

Geadviseerd wordt geen lifters mee te nemen en bij gewapende overvallen geen weerstand te bieden.

Net als in Nederland worden in Kenia seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Kenia kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Kenia geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Indien u van plan bent in Kenia over de weg te reizen, wordt aangeraden de volgende algemene adviezen in acht te nemen:

-          Reis alleen overdag.

-          Vraag voor vertrek naar de actuele veiligheidsituatie in een bepaald gebied aan de Kenya Tourist Federation (24 uur per dag bereikbaar op tel (+254 20) 604767, tijdens kantooruren tel. (+254 20) 604730, 601343, 605485 or mobile (+254  20)  (0)738617499). Deze informatie kan ook per e-mail worden opgevraagd: Safetour@wananchi.com.

-          Reis bij voorkeur met tenminste twee voertuigen. Krijgt een van de voertuigen pech, dan kunt u de reis voortzetten. Indien u zou stranden, zou u een eenvoudig doelwit voor overvallen zijn.

-          Probeer te reizen in een voertuig dat in een goede staat van onderhoud verkeert.

-          Zorg ervoor dat u genoeg water, voedsel, brandstof en adequate communicatiemiddelen bij u heeft.

Voor algemene reisinformatie wordt geadviseerd website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

De dreiging voor een terroristische aanslag is aanwezig.

Zware criminaliteit

Meest voorkomend zijn ‘carjackings’ en ‘mob-robbings’, die voornamelijk in de (vroege) avonduren plaatsvinden. In voorkomend geval luidt het advies om geen weerstand te bieden, omdat overvallers vaak over vuurwapens beschikken en die ook gemakkelijk gebruiken.

Onveilige gebieden

Onderstaande wegen worden vooralsnog als onveilig aangemerkt, omdat er allerlei incidenten plaatsvinden (diefstal, (gewapende) overvallen, etc.). U wordt dringend aangeraden de aanbevelingen hieronder op te volgen. Benut deze wegen uitsluitend overdag. Indien u gebruik maakt van (politie-)begeleiding, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs krijgt voor betaalde begeleiding.

-          Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen als u over de weg KAPENGURIA/LODWAR/KAKUMA/LOKICHOGGIO reist. U wordt dringend aangeraden om een gewapende escorte te regelen;

-          De weg TAVETA-ROMBO-OLOITOKITOK (Kajiado District) is voor toeristen vooralsnog gesloten op advies van de Kenya Tourist Federation;

-          Aangeraden wordt voor de RUMURUTI-MARALAL (Laikipia District), voor vertrek uit Rumuruti advies te vragen bij het politie station in Rumuruti van de ‘Officer Commanding Station’(OCS).

-          Aangeraden wordt voor de weg van ISIOLO naar ELDERA (North Meru District) advies te vragen bij de politie in Isolo of North Meru District.

-          Indien u wilt reizen naar de noordelijke regio WAJIR wordt aangeraden advies te vragen van de politie in Wajir of Garissa. Zij zullen advies geven of een escorte ter beschikking stellen.

-          Indien u wilt reizen in de gebieden TAKABA, IRISTENO en QOFOLE (Mandera) wordt aangeraden advies te vragen van de politie in Wajir of Mandera. Zij zullen advies geven of een escorte ter beschikking stellen.;

-          Indien u wilt reizen over de wegen ISIOLO- ARCHERS POST – KISIWA VIA WAMBA - MARSABIT-MOYALE-LOYANGALANI wordt u aangeraden advies in te winnen bij de politie in een van deze gebieden. Voor sommige stukken is   bewapende escorte noodzakelijk

-         Voordat over de weg MALINDI-GARSEN-WITU-MOKOWE-LAMU ROAD wordt gereisd wordt aangeraden advies te vragen aan de toeristenpolitie in Malindi  of de politie in Lamu. Zij zullen advies geven of een escorte ter beschikking stellen;

-         Vanwege wisselende onveiligheid in het gebied bij de NGONG HILLS (vlakbij Nairobi), wordt geadviseerd een veiligheidsescorte van KWS (Kenya Wildlife Services) in te huren bij het toegangshek. Kosten bedragen KES 1.500,- (ca. € 15) voor  vier uur.

Laatst aangepast: 6 augustus 2009

 

Reisadvies Uganda 3

3. Er zijn onveilige gebieden

Laatst gewijzigd op 14 september 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Alle niet essentiële reizen van en naar de stad Kampala en het Kayunga district worden ontraden (zie rubriek ‘Actualiteiten’).

In het Noorden van Uganda zijn de vijandelijkheden nagenoeg gestopt en is de veiligheidssituatie sterk verbeterd. Een terugval naar een gewelddadige situatie is echter niet uit te sluiten. In verband met de fragiele veiligheidssituatie wordt u aangeraden waakzaamheid te betrachten bij het reizen naar Amuro, Gulu, Pader en Kitgum.
Voor het reizen naar de districten van West Nile (Nebbi, Arua, Moyo, Koboko, Marasha/Terego en Yumbe) wordt u geadviseerd per vliegtuig te reizen of anders de nieuwe snelweg via Pakwach te gebruiken.

Het reizen naar en door het Karamoja-gebied in het noordoosten van het land wordt ontraden, alsmede grensoverschrijding met de Democratische Republiek Congo (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Alvorens af te reizen naar de bovengenoemde gebieden word u aangeraden contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Kampala om u op de hoogte te laten stellen van de actuele stand van zaken.

Actualiteiten

Als gevolg van de gespannen situatie rondom het voorgenomen bezoek van de traditionele leider van de Baganda aan Kayunga district vinden er sinds donderdag 10 september 2009 ongeregeldheden in Kampala plaats. Er vinden op verschillende en wisselende plekken in de stad rellen en plunderingen plaats. Het centrum van Kampala en het westelijk deel van de stad zijn in het bijzonder getroffen door deze onrust.
Ook langs de weg van Kampala naar Entebbe International Airport hebben gewelddadigheden plaatsgevonden. Alle niet essentiële reizen van en naar de stad Kampala en het Kayunga district worden ontraden. Reizigers die voor essentiële doelen afreizen wordt aangeraden demonstraties, samenscholingen en onlusten te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich te informeren over de actuele ontwikkelingen ter plaatse.

In Uganda komen epidemiën voor. Over het algemeen treffen de epidemiën niet de toeristengebieden maar reizigers wordt desondanks geadviseerd zich hiertegen te beschermen.
Medio 2008 is een Nederlandse vrouw overleden aan het Marburg-virus dat zij in een vleermuizengrot zou hebben opgelopen. De Ugandese autoriteiten hebben om die reden de vleermuizengrotten in het westen van het land tot nader order voor toeristen en publiek gesloten.

Op dit moment heerst er in het Arua-district een meningitis- en een cholera-epidemie en in de districten Amuru, Kitgum, Gulu, Pader en Yumbe een hepatitus-E-epidemie. U wordt geadviseerd voor vaccinaties contact op te nemen met de plaatselijke GGD. Voor nadere informatie, zie www.who.int en www.travelclinic.com.

Algemeen

Omwisseling van euro’s in Ugandese schillingen is op de luchthaven van Entebbe, in Kampala, en in meerdere grote steden mogelijk. Contante US-dollars kunnen worden gewisseld en gebruikt, alleen indien de biljetten niet ouder zijn dan het jaar 2002.

Net als in Nederland worden in Uganda seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Uganda kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Uganda geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

De Nederlandse ambassade in Kampala heeft een aantal reistips opgesteld die u kunt vinden op hun website (www.netherlandsembassyuganda.org/homepage) onder ‘consulaire zaken’.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

In de landen in de Hoorn van Afrika en aan de oostkust van Afrika bestaat een verhoogde dreiging voor terroristische aanslagen. U wordt aangeraden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij bezoeken aan publieke gelegenheden, vooral hotels, winkelcentra, bars en nachtclubs.

(Zware) criminaliteit

Inbraken, berovingen en het stelen van goederen uit auto's (tassen, laptop computers, etc.) als deze geparkeerd of voor een stoplicht staan, is een veel voorkomende criminaliteit in Uganda. U wordt geadviseerd geen opzichtige sieraden en/of horloges te dragen en niet veel contant geld bij u te hebben. Aangeraden wordt om vooral na zonsondergang op straat meer voorzichtigheid te betrachten, omdat men dan een groter risico loopt te worden bestolen.

Geadviseerd wordt de autodeuren en -ramen gesloten te houden en bij een overval geen verzet te plegen. Bij reizen met het openbaar vervoer wordt aangeraden de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid in acht te nemen. Reizen na zonsondergang buiten de grote steden wordt ontraden uit algemene veiligheidsoverwegingen: de kans op overvallen is groter, de kwaliteit van de wegen is zeer wisselend en het gemotoriseerd verkeer veroorzaakt regelmatig zeer onveilige situaties.

Onveilige gebieden

Sinds het begin van de vredesbesprekingen in Zuid-Sudan tussen de rebellengroep Lord’s Resistance Army (LRA) en de Ugandese regering zijn de aan de LRA gerelateerde vijandelijkheden in Noord-Uganda nagenoeg gestopt. De LRA heeft zich teruggetrokken in een onherbergzaam deel van Noord-Oost Congo (Garamba National Parc) op flinke afstand van Noord Uganda, waardoor de veiligheidssituatie daar sterk is verbeterd. Een terugval naar een gewelddadige situatie is echter niet uit te sluiten aangezien het vredesakkoord (nog) niet is getekend. In verband hiermee wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten bij het reizen naar de districten Amuro, Gulu, Pader en Kitgum. Bij het reizen naar de districten van de West Nile (Nebbi, Arua, Moyo, Koboko, Marasha/Terego en Yumbe) wordt u aangeraden per vliegtuig te reizen of de snelweg via Pakwach te gebruiken.
Alvorens af te reizen naar de bovengenoemde gebieden word u aangeraden contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Kampala (tel: 00-256-414-346000; e-mail:
kam-az@minbuza.nl) , om u op de hoogte te laten stellen van de actuele stand van zaken.

In verband met stammentwisten wordt het reizen naar en door het Karamoja-gebied in het noordoosten van het land ontraden. Hieronder vallen de volgende districten: Abim, Kaabong, Moroto, Kotido, Nakapiripirit en het oostelijke deel van het aangrenzende district Katakwi. Aangeraden wordt het Kidepo National Park alleen per vliegtuig te bezoeken.

Het reizen naar en oversteken van de grens van elke plaats in Uganda naar de Democratische Republiek Congo wordt ontraden in verband met de schermutselingen van verschillende rebellengroepen in diverse grensgebieden.

Laatst aangepast: 14 september 2009

 

Reisadvies Rwanda 4

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op 5 november 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Samenvatting', 'Actualiteiten', 'Zware criminaliteit' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Rwanda. Echter niet-essentiële reizen naar de grensstreek met de Democratische Republiek Congo en Burundi worden ontraden (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

De mogelijkheid bestaat dat zich met name in de grensgebieden met de Democratische Republiek Congo een incidentele lokale verslechtering van de veiligheidssituatie voordoet.

Actualiteiten

In Noord-Kivu, een Congolese provincie grenzend aan Rwanda, zijn hevige gevechten geweest tussen een rebellenbeweging en het Congolese leger. Deze gevechten hebben grote impact op de regio, maar behoudens enkele kleine grensincidenten is het in de westelijke provincie van Rwanda rustig gebleven.

Algemeen

U wordt geadviseerd voor uw vertrek naar Rwanda, dan wel na aankomst, contact op te nemen met de Nederlandse Ambassade te Kigali, telefoonnummer (+250) 510 603 of +250 584 711, e-mail KIG-AZ@minbuza.nl.

Net als in Nederland worden in Rwanda seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Rwanda kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Rwanda geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Criminaliteit is in Rwanda van geringe omvang. In de stedelijke centra breidt kleine criminaliteit (zakkenrollen, diefstal, inbraken) zich uit. Reizigers wordt aangeraden de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Reizen buiten de stad wordt na zonsondergang ontraden in verband met de verkeersonveiligheid.

Onveilige gebieden

Niet-essentiële reizen naar de grensstreek met de Democratische Republiek Congo, behalve de steden Gisenyi, Kibuye en Cyangugu, worden ontraden in verband met de verhoogde kans op plotselinge grensincidenten.
Indien u naar het westen van het land wilt afreizen wordt u geadviseerd contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Kigali (zie rubriek ‘Algemeen’) voor informatie over de actuele situatie ter plekke.

Laatst aangepast: 5 november 2008

 

Reisadvies Burundi 5

5. Niet-essentiële reizen worden ontraden

Laatst gewijzigd op 4 juni 2009

Nog steeds geldig op 15 september 2009

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Alle niet-essentiële reizen naar Burundi worden, vanwege de instabiele veiligheidssituatie, tot nader bericht ontraden.

Actualiteiten

De overheid in Burundi is nog niet in staat de veiligheid in het gehele land te garanderen. In het gehele land vinden gewapende overvallen plaats, waarbij dodelijke slachtoffers vallen. Openbaar vervoer met (mini-) bus wordt afgeraden, vanwege de plaatselijke rijstijl. Tevens wordt dit soort transport regelmatig overvallen.

Medio 2010 zullen naar verwachting de presidentiële, parlementaire en lokale verkiezingen worden gehouden, die in de aanloop – maar ook tijdens en na afloop – mogelijk onrust zullen veroorzaken.

Algemeen

Reizigers die naar Burundi afreizen wordt aangeraden voor vertrek en bij aankomst in het land voor de meest actuele informatie over de veiligheidssituatie contact op te nemen met het Nederlandse ambassadekantoor in Bujumbura (telefoonnummers: +257 22-252055, +257-22-259694 of +257-22-273303).

Tevens wordt reizigers verzocht zich in te schrijven bij het Honorair Consulaat, Avenue de Grèce 5, Bujumbura (telefoonnummer +257-22-222082 of + 257-22-225129).

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt u geadviseerd de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Zowel op het platteland als in de grote steden is als gevolg van de grote armoede en het massale wapenbezit onder de bevolking veel criminaliteit, zoals diefstal en overvallen.
Er zijn bijna dagelijks gewapende overvallen langs alle provinciale wegen.

Tijdens essentiële reizen in Burundi is belangrijk om vóór 17.00 uur op de plaats van bestemming aan te komen. In het gehele land geldt een avondklok tussen 17.00 en 08.00 uur. In de hoofdstad Bujumbura wordt aangeraden om zich tijdens de duisternis te verplaatsen in een auto.

Onveilige gebieden

Zie de rubrieken ‘Actualiteiten’ en ‘Zware criminaliteit’.

Laatst aangepast: 4 juni 2009

 

Reisadvies Zambia 1

1. Geen bijzondere veiligheidsrisico's

Laatst gewijzigd op 28 februari 2008

Nog steeds geldig op 15 september 2009

Meer over classificatie reisadviezen

Samenvatting

Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen naar Zambia.

Voor algemene nuttige reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Actualiteiten

Momenteel geen bijzonderheden.

Algemeen

In Zambia kunt u doorgaans zonder veel problemen reizen. U dient zich er evenwel van bewust te zijn dat diefstal van uw geld en/of andere waardevolle eigendommen kan voorkomen.

Net als in Nederland worden in Zambia seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Zambia kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Zambia geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Terrorisme

Terrorisme dreiging in Zambia is laag. U dient echter bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Het is belangrijk alert te zijn.

Zware criminaliteit

Momenteel niet van toepassing.

Onveilige gebieden

Vanwege landmijnenvelden worden reizen buiten de hoofdwegen in de grensgebieden met Democratische Republiek Congo, Angola en Mozambique ontraden.

Laatst aangepast: 28 februari 2008

 

Reisadvies Zimbabwe 2

Samenvatting

Bij reizen in en naar Zimbabwe wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Het reizen naar ‘high-density, low-income suburban’ wijken van grotere steden (ook van de hoofdstad Harare) wordt ontraden.

Een cholera-epidemie heeft zich over het gehele land, inclusief de hoofdstad Harare, verspreid, maar de intensiteit neemt af. De drinkwatervoorziening is problematisch. De kwaliteit van het water wisselt en er is regelmatig ernstig tekort aan (drink)water.

In Harare en Bulawayo komen berovingen, al dan niet met geweld, voor. Reizigers vormen een makkelijke prooi en dienen afgelegen en/of donkere plaatsen te vermijden.

Rekening moet worden gehouden met veel politiecontrole. Reizigers dienen altijd de juiste documenten bij zich te dragen en zich strikt aan de wetten en regels te houden. De situatie in volksbuurten door het gehele land is nog steeds onzeker en er kunnen zomaar relletjes ontstaan. Ook worden er in die gevallen plotselinge politiecharges uitgevoerd waarbij ook reizigers een doelwit kunnen vormen. Tevens zijn recentelijk enkele malen op beperkte schaal groepen soldaten gaan muiten. Hierbij werd ook het publiek lastig gevallen en werden winkels geplunderd. U wordt geadviseerd alert te zijn en u in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk uit de voeten te maken.

In Zimbabwe kan men overal in USD (Amerikaanse Dollar) of ZAR (Zuidafrikaanse Rand) betalen.

In verband met landbezettingen, wordt u ontraden commerciële boerenbedrijven te bezoeken.

Actualiteiten

De aanloop tot en de nasleep van de verkiezingen van voorjaar 2008 zijn met veel geweld gepaard gegaan. Inmiddels is er een overgangsregering, een coalitie van de oude regeringspartij ZANU en de beide oppositiepartijen MDC, tot stand gekomen. Hierdoor is de situatie in het land nu weer redelijk rustig, maar blijft vooralsnog onvoorspelbaar.

Reizigers die naar Zimbabwe reizen wordt geadviseerd vooraf bij de ambassade te informeren naar de actuele stand van zaken en de berichtgeving in de media te volgen.

Reizigers wordt aangeraden hun aankopen zo veel mogelijk te betalen met contante harde valuta. Betalingen en/of contant geld opnemen door middel van een creditcard of via pinapparaten wordt ten zeerste ontraden.

Vanwege schaarste aan brandstof buiten de grote steden wordt reizigers geadviseerd vóór het aanvangen van een reis met de auto voldoende (reserve) brandstof in te slaan. Voorts wordt aangeraden -met name bij langere autoreizen- van te voren goede regelingen te treffen voor het onderweg kunnen aanschaffen van brandstof (bijvoorbeeld via reisbureau's). Er bestaat buiten de grote steden ook schaarste aan voedingsmiddelen; aangeraden wordt ook hiervan voldoende voorraad mee te nemen bij een lange autorit.

U wordt geadviseerd bij voorkeur niet individueel te reizen. Indien u toch alleen op pad gaat, wordt u geadviseerd goede voorbereidingen te treffen. Vermijd alleen over straat te gaan in volksbuurten of ‘s nachts te reizen.

Algemeen

In Harare en Bulawayo komen berovingen voor. Deze gaan soms gepaard met geweld. Op het platteland wordt een groot aantal commerciële boerenbedrijven bezet. U wordt ontraden om deze of soortgelijke bedrijven te bezoeken. Het is raadzaam van te voren inlichtingen in te winnen over de veiligheid op de plaats van bestemming.

Het is verboden (soft) drugs te bezitten, te gebruiken of te vervoeren.

U wordt geadviseerd geüniformeerde personen, militaire en/of strategische objecten niet te fotograferen.

De wegen in Zimbabwe zijn in redelijke staat. U dient echter rekening te houden met onverlichte obstakels op en langs de weg. U wordt daarom geadviseerd na zonsondergang niet per auto buiten de stad te reizen. Ook in de steden is grote voorzichtigheid geboden.

Net als in Nederland worden in Zimbabwe seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Zimbabwe kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Zimbabwe geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse zieken in Zimbabwe wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of reiskliniek of bijvoorbeeld de websites
www.travelclinic.com, www.lcr.nl of www.who.int te raadplegen.

Voor algemene informatie over reizen en veiligheid wordt verwezen naar de website www.wijsopreis.nl.

Contactgegevens Nederlandse Ambassade in Harare
Tel.00-263-4-776701
Fax. 00-263-4-776700
E-mail:
har@minbuza.nl

Terrorisme

Momenteel niet van toepassing.

Zware criminaliteit

Momenteel niet van toepassing.

Onveilige gebieden

In verband met landbezettingen, wordt u ontraden commerciële boerenbedrijven te bezoeken. Gezien de onzekere veiligheidssituatie in het land wordt u voorts geadviseerd om de dichtbevolkte voorsteden van Harare en Bulawayo te mijden.

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use